od 1.09.2018r. Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII
                    P O N I E D Z I A Ł E K    
1. 8.15-9.00 ---------- wf wf informatyka j. polski wdż w. d. ż. w r. matematyka
2. 9.10-9.55 religia zajęcia j. angielski matematyka informatyka j. polski j. polski chemia
3.10.05-10.50 zajęcia zajęcia religia j. polski j. angielski matematyka chemia historia
4.11.05-11.50 zajęcia religia zajęcia przyroda matematyka muzyka j. niemiecki j. polski
5.12.00-12.45 zajęcia j. angielski zajęcia muzyka wf przyroda matematyka j. niemiecki
6.12.50-13.35   religia muzyka j. angielski wf wf
7.13.40-14.25   wf muzyka religia
                   W T O R E K    
1. 8.15-9.00 zajęcia zajęcia zajęcia historia wf j. polski j. polski wdż
2. 9.10-9.55 zajęcia zajęcia zajęcia matematyka j. polski j. polski biologia j. angielski
3.10.05-10.50 zajęcia zajęcia zajęcia j. polski j. angielski przyroda matematyka fizyka
4.11.05-11.50 zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski matematyka wf geografia j. polski
5.12.00-12.45 j.angielski z. komputer zajęcia wf technika godz. wych. historia matematyka
6.12.50-13.35   wdż wdż religia wf wf
7.13.40-14.25     religia dodatkowe
      Ś                                                                          ¦ R O D A  
1. 8.15-9.00 religia zajęcia z. kompute przyroda matematyka historia j. polski j. angielski
2. 9.10-9.55 zajęcia wf wf technika j. polski j. angielski chemia edb
3.10.05-10.50 zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski plastyka matematyka religia chemia
4.11.05-11.50 zajęcia zajęcia zajęcia j. polski biologia plastyka matematyka j. niemiecki
5.12.00-12.45 zajęcia religia j. angielski matematyka historia wf j. niemiecki j. polski
6.12.50-13.35   wf religia j. polski j. angielski wos
7.13.40-14.25   wf wf
                 C Z W A R T E K  
1. 8.15-9.00 zajęcia wf wf religia gddw matematyka j. polski historia
2. 9.10-9.55 zajęcia zajęcia zajęcia matematyka j. polski j. angielski geografia religia
3.10.05-10.50 j. angielski zajęcia zajęcia godz. wych. geografia informatyka fizyka matematyka
4.11.05-11.50 zajęcia j. angielski zajęcia j. polski wf technika informatyka geografia
5.12.00-12.45 zajęcia zajęcia religia wf informatyka j. polski matematyka j. angielski
6.12.50-13.35   informatyka religia matematyka plastyka j. polski
7.13.40-14.25   j. angielski informatyka
              P I ˇ T E K  
1. 8.15-9.00 zajęcia zajęcia zajęcia j. polski matematyka historia j. polski fizyka
2. 9.10-9.55 zajęcia zajęcia zajęcia plastyka j. polski j. polski fizyka biologia
3.10.05-10.50 zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski historia wf biologia j. polski
4.11.05-11.50   wf j. angielski matematyka historia wos
5.12.00-12.45   wf przyroda j. angielski matematyka
6.12.50-13.35   dodatkowe religia gddw gddw
7.13.40-14.25             wf wf
Copyright C 2008 - 2017 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl
WYSIWYG Web Builder