Copyright C 2008 - 2012 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl
  HISTORIA SZKOŁY

* 8 grudnia 1963 r. - otwarcia placówki dokonał przedstawiciel Pomorskiego
Okręgu Wojskowego pułkownik inżynier Stefan Michałowski wraz z przedsta-
wicielami  władz gminnych i powiatowych. Jednocześnie nadano szkole imię
st. sierż. Feliksa Rybickiego;
* 1964/1965   ogrodzono szkołę;
* 30 maja 1965   Trzeci Warszawski Pułk Pontonowy przekazał maszt flagowy;
* 28 sierpnia 1965   do placówki doprowadzono prąd elektryczny;
* Lata sześćdziesiąte   Jednostka Wojskowa wyposażyła Izbę Pamięci
Narodowej, a w roku 1973 ufundowała stoiska do rowerów oraz huśtawki
dla maluchów;
* Lata osiemdziesiąte   założono centralne ogrzewanie oraz oddano do użytku
łazienki szkolne;
* 8 grudnia 1973 w dziesiątą rocznicę powstania szkoły Trzeci Warszawski
Pułk Pontonowy z inicjatywy ówczesnego dowódcy pułku pułkownika
Tadeusza Bełzy ufundował społeczności szkolnej proporzec;
* 10 grudnia 1983 roku w dwudziestą rocznicę istnienia szkoły,z inicjatywy ówczesnej dyrektor Marianny Wojciechowskiej utworzono Rodzinę Szkół Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego;
* 23 listopada 1984   st. ch. szt. Zenon Kuźma został honorowym członkiem społeczności Szkoły Podstawowej w Sarnowie;
* 17 stycznia 2003  otwarcie sali komputerowej;
* 20 kwietnia 2007  otwarcie drugiej pracowni komputerowej.;
* 06  grudnia 2008  wmurowanie tablicy pamiątkowej z okazji 45 lecia szkoły;
* 2009/2010  wymiana okien oraz odnowa i pomalowanie elewacji szkoły.
*2011/2012 wymiana drzwi, okien, remont łazienek, remont pokoju nauczycielskiego, remont tarasu.
* 12 październik 2012 r. szkoła odznaczona została pamiątkowym medalem z okazji 69 rocznicy bitwy pod Lenino;
* 21 września 2013 r. obchody jubileuszu 50- lecia szkoły;
* 26 września 2015 r. nadanie szkole sztandaru.

  RODZINA SZKÓŁ WOJSKOWYCH

10 grudnia 1983 roku w dwudziestą rocznicę istnienia szkoły, z inicjatywy ówczesnej dyrektor Marianny Wojciechowskiej utworzono Rodzinę Szkół Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego.
W jej skład weszły:
- Szkoła Podstawowa imienia starszego sierżanta Feliksa Rybickiego w Sarnowie
- Szkoła Podstawowa imienia starszego sierżanta Mieczysława Majchrzaka w  Kaliskach
- Szkoła Podstawowa nr 1 imienia starszego sierżanta Mieczysława Majchrzaka we Włocławku
- Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku
- Związek Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej w Fabiankach

Obecnie Rodzinę Szkół 3WPP tworzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa imienia st. sierż Feliksa Rybickiego w Sarnowie
- Szkoła Podstawowa imienia st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach
- Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku