Copyright C 2008 - 2019 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   e-mail: spsarnowo@tlen.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. st. sierż. F. Rybickiego w Sarnowie
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 286-62-94
e-mail sekretariat: szkola_sarnowo@op.pl
e-mail administrator strony: spsarnowo@tlen.pl

Organ Prowadzący:                      Dyrektor szkoły:
Gmina Lubraniec                          mgr Elżbieta Jażdżewska
ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
tel. 54 286 20 17                             
WYSIWYG Web Builder
Inspektor Ochrony Danych
Małgorzata Sapalska
e-mail malgorzata.sapalska@cbi24.pl