Copyright C 2008 - 2012 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl
Sarnowo to niewielka miejscowość położona w południowej części gminy, w odległości ok. 9 km od Lubrańca. Graniczy z 3 wioskami naszej gmin Skaszynem, Wiktorowem i Wolą Sosnową oraz z gminą Topólka  z powiatu radziejowskiego. Mieszka tu ogółem 161 osób (83 kobiety, 78 mężczyzn, 30 dzieci i młodzieży). Jest typową wsią rolniczą. 63 gospodarstwa rolne o średniej wielkości 7ha obejmują tu powierzchnię ponad 454 ha. Dominuje uprawa zbóż jarych  i ozimych, ziemniaków i buraków cukrowych. Hodowla opiera się na trzodzie chlewnej i bydle mlecznym. 
      Sarnowo to miejscowość posiadająca liczne walory turystyczne. Na uwagę zasługuje tu przepiękny krajobraz z rosnącym niedaleko wsi lasem  i przepływającą opodal rzeką Zgłowiączką. Jest tu czyste powietrze i niczym nie
skażona gleba występują też łąki torfowe. O atrakcyjności wsi decyduje ponadto bezpośrednie sąsiedztwo z Wolą Sosnową miejscowością , z którą związany był Aleksander Laszenko polski malarz, rysownik i podróżnik. W 1922r. asystował,prawdopodobnie jako  jedyny Polak, w otwarciu grobowca Tutenchamona, z którego odkrywcą  Howardem Carterem przyjaźnił się. Od 1918 r. mieszkał w Woli Sosnowej,  a późniejwe Włocławku, gdzie miał pracownię malarską. W jego twórczości dominował pierwiastek orientalny. Swoje prace wystawiał w warszawskiej Zachęcie.Jego dorobek malarski uległ rozproszeniu, a częściowo zniszczeniu w czasie wojny.
        Ponadto zaledwie kilka kilometrów dzieli Sarnowo od Jeziora Głuszyńskiego  i znanej w całym regionie urokliwej miejscowości wypoczynkowej Orle.Istnieje tu również cmentarz niemiecki z pozostałościami kamiennych  pomników, krzyży i tablic nagrobkowych oraz urokliwa przydrożna kapliczka Matki Boskie pochodząca jeszcze sprzed II wojny światowej, przy której  każdegoroku, głównie w miesiącu maju, mieszkańcy gromadzą się na wspólnej modlitwie
     Ale bez wątpienia prawdziwą  perełką  tej miejscowości jest znajdujący się tu cmentarzysko tzw.   grobowców kujawskich .Usytuowane jest ono w miejscowym kompleksie leśnym. Obiekt jest unikatowym w swoim rodzaju rezerwatemarcheologicznym w Europie. Składa się z 9 grobów megalitycznych pochówku ludności pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych sprzed 5.000 lat. Od miejsca występowania grobowce te nazywane są   kujawskimi . A przez ludność miejscową żalkami.Prowadzone w latach 1950-1951 oraz 1966 - 1971 przez Muzeu Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi badania pozwoliły je zbadać i zrekonstruować. Jak wskazywało centralne ułożenie zwłok w grobowcach, wznoszone musiały być one ku czci naczelników rodów. Tłumaczy to również obecność znajdującego się opodal cmentarzyska płaskiego, gdzie chowani byli pozostali członkowie rodu.W jednym z grobowców tu odkrytych (grobowiec nr 9) naleziono szkielet ułomnej kobiety zmarłej w wieku 50   70 lat. Pochowana została ona prawdopodobnie w trumnie wydrążonej z pnia drzewa, którą umiejscowiono w poprzek osi wzdłużnej grobowca. znalezisko to jest czymś wyjątkowym, gdyż jakdotąd nie natrafiono na tak prężny grobowiec, usypany dlajednej tylko osoby, i to kobiety. Przypuszcza się, że musiała ona zajmować jakąś szczególną pozycję w hierarchii społecznej W czasie prac archeologicznych innego grobowca (nr 7) natrafiono na szczątki od 5 do 9 ludzi zjedzonych najprawdopodobniej w trakcie uczty obrzędowej.

                     
                                                                                    Tekst zaczerpnięty z urzędowego dokumentu
                                                                                        " Plan rozwoju miejscowości Sarnowo"