Copyright C 2008 - 2018 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl
                            KADRA DYDAKTYCZNA

mgr Elżbieta Jażdżewska.........................historia, wos
mgr Magdalena Aleksińska......................oddział dzieci 3-4 letnich
       Małgorzata Andrzejewska................edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Małgorzata Czynszak.......................rewalidacja
mgr Kamil Górniewicz............................informatyka
mgr Jadwiga Jasińska..............................przyroda, biologia, geografia, chemia, rewalidacja
mgr Łukasz Jasiński................................wychowanie fizyczne, plastyka, rewalidacja, historia
mgr Kinga Raczkowska...........................j. polski
       Alicja Kuśmirek...............................religia, rewalidacja
mgr Damian Łączkowski........................fizyka
mgr Agnieszka Maćczak..........................j. polski
mgr Joanna Pilarska ...............................j. angielski
mgr Aneta Rakowska..............................j. niemiecki
mgr Małgorzata Raszka...........................rewalidacja, edukacja dla bezpieczeństwa
       Mirosława Szczepaniak....................edukacja wczesnoszkolna, zaj. techniczne, świetlica
mgr Tomasz Tuszyński...........................muzyka
mgr Zofia Twardowska...........................edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica
mgr Magdalena Wichrowska...................oddział przedszkolny
mgr Katarzyna Ziomkowska....................matematyka, pedagog

WYSIWYG Web Builder