Copyright C 2008 - 2018 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl


mgr Magdalena Wichrowska


Mirosława Szczepaniak
Zofia Adamczewska
Szymon Gebka


mgr Zofia Twardowska
Franek Zdrojewski
Weronika Kosmalska


Małgorzata Andrzejewska
Anna Buda
Zuzanna Łukaszewska
Wiktoria Pawlucy


Alicja Kuśmirek
Armacki Daniel
Piotr Klimczak
Amelia Lewandowska


mgr Joanna Pilarska
Izabela Kucharska
Sebastian Lewandowski
Patrycja Wrzesińska


mgr Jadwiga Jasińska
Klaudia Majewska
Jakub Czernek
Patrycja Grabowska


mgr Łukasz Jasiński
Andżelika Król
Dawid Kędzierski
Milena Nowakowska


mgr Katarzyna Ziomkowska
Klaudia Lewandowska
Wiktor Głuszkowski
Amelia Nowakowska
SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodnicząca
Zastępca
Skarbnik


PRZEDSZKOLE
Wychowawca

KLASA I

Wychowawca
Przewodniczący
Zastępca

KLASA II
Wychowawca
Przewodniczący
Zastępca

Klasa III
Wychowawca
Przewodniczący
Zastępca
Skarbnik

Klasa IV
Wychowawca
Przewodniczący
Zastępca
Skarbnik

Klasa V
Wychowawca
Przewodniczący
Zastępca
Skarbnik

Klasa VI
Wychowawca
Przewodnicząca
Zastępca
Skarbnik

Klasa VII
Wychowawca
Przewodniczący
Zastępca
Skarbnik

Klasa VIII
Wychowawca
Przewodniczący
Zastępca
Skarbnik


WYSIWYG Web Builder