19/01/24

Jednym z najbardziej wzruszających dni w kalendarzu szkolnym jest Dzień Babci i Dziadka, kiedy to cała społeczność szkolna świętuje miłość, szacunek i tradycję, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Po części artystycznej następuje czas na wspólne spotkanie przy herbatce i ciasteczkach. Uczniowie dzielą się z babcią i dziadkiem swoim uczuciem wdzięczności, a wspólne spędzanie czasu jest okazją do budowania silnych więzi rodzinnych. To wydarzenie, które kształtuje w uczniach szacunek do tradycji oraz buduje silne więzi międzypokoleniowe, przyczyniając się do wspaniałej atmosfery w całej społeczności szkolnej.

 

Dzień Babci i Dziadka

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski