KALENDARIUM HISTORII SZKOŁY

 

* 8 grudnia 1963 r. - otwarcia placówki dokonał przedstawiciel Pomorskiego Okręgu Wojskowego
   płk inż. Stefan Michałowski wraz z przedstawicielami władz gminnych i powiatowych.
  Jednocześnie nadano szkole imię st. sierż. Feliksa Rybickiego;
 
* 1964/1965 ogrodzono szkołę;
 
* 30 maja 1965 Trzeci Warszawski Pułk Pontonowy przekazał maszt flagowy;
 
* 28 sierpnia 1965 do placówki doprowadzono prąd elektryczny;
 
* Lata sześćdziesiąte Jednostka Wojskowa wyposażyła Izbę Pamięci Narodowej,
   a w roku 1973 ufundowała stoiska do rowerów oraz huśtawki dla maluchów;
 
* Lata osiemdziesiąte założono centralne ogrzewanie oraz oddano do użytku łazienki szkolne;
 
* 8 grudnia 1973 w dziesiątą rocznicę powstania szkoły Trzeci Warszawski Pułk Pontonowy
   z inicjatywy ówczesnego dowódcy pułku płk Tadeusza Bełzy ufundował społeczności szkolnej proporzec;
 
* 10 grudnia 1983 roku w dwudziestą rocznicę istnienia szkoły, z inicjatywy ówczesnej
   dyrektor Marianny Wojciechowskiej utworzono Rodzinę Szkół Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego;
 
* 23 listopada 1984 st. ch. szt. Zenon Kuźma został honorowym członkiem społeczności Szkoły Podstawowej w Sarnowie;
 
* 17 stycznia 2003 otwarcie sali komputerowej;
 
* 20 kwietnia 2007 otwarcie drugiej pracowni komputerowej;
 
* 06 grudnia 2008 wmurowanie tablicy pamiątkowej z okazji 45-lecia szkoły;
 
* 2009/2010 wymiana okien oraz odnowa i pomalowanie elewacji szkoły;
 
*2011/2012 wymiana drzwi, okien, remont łazienek, remont pokoju nauczycielskiego, remont tarasu.
 
* 12 październik 2012 r. szkoła odznaczona została pamiątkowym medalem z okazji 69 rocznicy bitwy pod Lenino;
 
* 21 września 2013 r. obchody jubileuszu 50-lecia szkoły;
 
* 26 września 2015 r. nadanie szkole sztandaru.
 
* 2019 r. kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły.
 
* 2020 r. budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby szkoły.
 
 
  RODZINA SZKÓŁ WOJSKOWYCH
 
10 grudnia 1983 roku w dwudziestą rocznicę istnienia szkoły, z inicjatywy dyrektor Marianny Wojciechowskiej utworzono Rodzinę Szkół Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego.
 
W jej skład weszły:
- Szkoła Podstawowa imienia starszego sierżanta Feliksa Rybickiego w Sarnowie
- Szkoła Podstawowa imienia starszego sierżanta Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach
- Szkoła Podstawowa nr 1 imienia starszego sierżanta Mieczysława Majchrzaka we Włocławku
- Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku
- Związek Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej w Fabiankach
 
Obecnie Rodzinę Szkół 3WPP tworzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa imienia st. sierż Feliksa Rybickiego w Sarnowie
- Szkoła Podstawowa imienia st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach
- Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Trzeciego Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski