st. sierż. Feliks Rybicki - saper-żołnierz 6 batalionu pontonowo-mostowego.

 

 
    Pochodził z rodziny chłopskiej, urodził się w 1901 r. w Topolnie na Wołyniu. Pokochał życie wojskowe i z całym zapałem oddał się nauce specjalności pontonierskiej. Podczas ćwiczeń zawsze wzorowo wykonywał powierzone mu zadania, m.in. urządzał przeprawy promowe. W codziennym trudnym szkoleniu wzrastał autorytet dowódcy i kolegi Feliksa. 
    W lipcu 1944 r. Feliks Rybicki dowodził grupą zwiadowców w czasie rozpoznania miejsc przeprawy przez Wisłę w rejonie miejscowości Dęblin-Puławy. Zadanie to wykonano w bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem. W czasie powrotu do sztabu żołnierze natknęli się na liczne oddziały hitlerowców. Rozpoczęła się zacięta walka. Niektórzy żołnierze początkowo się załamali, lecz spokój i opanowanie dowódcy dodało im odwagi. Chcąc dostarczyć dokumenty z rozpoznania do sztabu, sierżant zarządził wycofanie zwiadowców z pola walki sam osłaniając odwrót całej grupy. Wtedy został dwukrotnie ranny. Żołnierze  zabrali dowódcę  do szpitala polowego  w Lublinie gdzie w wyniku odniesionych ran zmarł 1 sierpnia 1944 r. Dzięki  męstwu i odwadze st.  sierż. Rybicki wykonał zadanie a dokumenty z  rozpoznania dotarły do sztabu.
    Jest to piękny przykład bezgranicznego oddania ojczyźnie. Bohatera  pośmiertnie  odznaczono  Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi oraz medalem "Za odwagę" . Imieniem Rybickiego nazwano także kuter biorący  udział w dalszych walkach nad  Wisłą,  Odrą  i Szprewą. Kuter ten obecnie stoi w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
    Mogiła Feliksa Rybickiego znajduje się na cmentarzu wojennym w Puławach.

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski