Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna na terenie szkoły

 

Specjaliści:

  • mgr Barbara Kubiak - pedagog szkolny

  • mgr Aneta Rakowska - logopeda

  • mgr Katarzyna Ozdoba - psycholog

  • mgr Jadwiga Jasińska - pedagog specjalny - klasy IV-VIII

  • mgr Magdalena Wichrowska - pedagog specjalny- oddziały przedszkolne i klasy I-III

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Instytucje wspierające:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pl. dr Mariana Szulca 4

87-890 Lubraniec

tel. 54 286 25  73

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Brzeska 49

87-890 Lubraniec

tel. 54 286 20 13

 

Posterunek Policji

ul. Nowomiejska 12

87-890 Lubraniec

tel. 47 753 19 10

 

SOS DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

Rzecznik Praw Dziecka

800 12 12 12

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski