Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Do pobrania:

Plan pracy szkoły 2022/23

Procedury nauki stacjonarnej kl. I-III- Covid-19

Regulamin nauki zdalnej

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Procedury pracy oddziałów przedszkolnych- Covid-19

Uaktualnione procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły- Covid-19

Procedury podczas udzielania konsultacji- Covid-19

Statut szkoły

Klauzura informacyjna- RODO

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/23

Procedury podczas udzielania konsultacji- Covid-19