Procedury podczas udzielania konsultacji- Covid-19

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/23

Klauzura informacyjna- RODO

Statut szkoły

Procedury podczas udzielania konsultacji- Covid-19

Uaktualnione procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły- Covid-19

Procedury pracy oddziałów przedszkolnych- Covid-19

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Regulamin nauki zdalnej

Procedury nauki stacjonarnej kl. I-III- Covid-19

Plan pracy szkoły 2022/23

Do pobrania:

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski