Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Do pobrania:

Plan pracy szkoły

Procedury nauki stacjonarnej kl. I-III- Covid-19

Regulamin nauki zdalnej

Procedury pracy oddziałów przedszkolnych- Covid-19

Uaktualnione procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły- Covid-19

Procedury podczas udzielania konsultacji- Covid-19

Statut szkoły

Klauzura informacyjna- RODO

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury podczas udzielania konsultacji- Covid-19