Kadra dydaktyczna:

 

   1. mgr Elżbieta Jażdżewska - dyrektor, historia, wos;

   2. mgr Magdalena Aleksińska - edukacja wczesnoszkolna;

   3. lic. Małgorzata Andrzejewska - edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna;

   4. mgr Jadwiga Jasińska - przyroda, biologia, geografia, chemia, wdżwr, pedagog specjalny, technika;

   5. mgr Łukasz Jasiński - wf, plastyka, biblioteka szkolna;

   6. mgr Aneta Kalinowska - oddział dzieci 3-4 letnich, zajęcia rewalidacyjne;

   7. mgr Sylwia Kasińska - j. angielski, historia;

   8. mgr Barbara Kubiak- pedagog, logopedia;

   9. mgr Katarzyna Kujawska - j. polski;

  10. mgr Damian Łączkowski - fizyka, edb, informatyka, świetlica szkolna;

  11. mgr Katarzyna Ozdoba - psycholog szkolny;

  12. mgr Aneta Rakowska - j. niemiecki, logopedia, oddział dzieci 5-6 letnich;

  13. mgr Agnieszka Szychowska - religia, świetlica szkolna;

  14. mgr Magdalena Wichrowska - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne;

  15. mgr Arkadiusz Wojciechowski - muzyka;

  16. mgr Piotr Wojciechowski- matematyka;

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski