Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

.

Kadra dydaktyczna:

 

   1. mgr Elżbieta Jażdżewska - historia, wos;

   2. mgr Magdalena Aleksińska - oddział dzieci 3-4 letnich;

   3. lic. Małgorzata Andrzejewska - edukacja wczesnoszkolna;

   4. mgr Jadwiga Jasińska - przyroda, biologia, geografia, chemia, zaj. rewalidacyjne;

   5. mgr Łukasz Jasiński - wf, plastyka, zaj. rewalidacyjne, biblioteka szkolna;

   6. mgr Sylwia Kasińska - j. angielski;

   7. mgr Katarzyna Kujawska - j. polski, historia, zaj. rewalidacyjne;

   8. mgr Damian Łączkowski - fizyka, edb, informatyka, świetlica szkolna;

   9. mgr Aneta Rakowska - j. niemiecki;

  10. lic. Mirosława Szczepaniak - edukacja wczesnoszkolna, technika, pedagog szkolny;

  11. mgr Zofia Twardowska - edukacja wczesnoszkolna, świetlica;

  12. ks. dr Szymon Wiatrowski - religia;

  13. mgr Magdalena Wichrowska - oddział dzieci 5-6 letnich;

  14. mgr Arkadiusz Wojciechowski - muzyka;

  15. mgr Katarzyna Ziomkowska - matematyka, informatyka, pedagog szkolny;

  16. mgr Agnieszka Żeglicz - j. polski, świetlica.