Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski