Plan lekcji

(od 21.09.2023 r.)

Lp I II III IV V VI VII VIII
Poniedziałek
 1.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  wf  -------  wdż
  informatyka  zaj. dodatkowe
 2.  informatyka  religia  zajęcia  matematyka  wf   j. angielski  biologia  wos
 3.  zajęcia  zajęcia  j. angielski  j. polski  biologia  matematyka  religia  fizyka
 4.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  historia  j. polski  religia  matematyka  biologia
 5.  zajęcia  zajęcia  wf  religia  j. angielski  technika  j. polski  matematyka
 6.        j. angielski  matematyka  j. polski  geografia  religia
 7.        wdż  zaj. dodatkowe  zaj. dodatkowe  j. angielski  j. niemiecki
Wtorek
 1.  wf  wf  zajęcia  zaj. dodatkowe  zaj. dodatkowe  historia  matematyka  polski
 2.  zaj. dodatkowe  zaj. dodatkowe  zaj. dodatkowe  plastyka  j. angielski  matematyka  j. polski  chemia
 3.  zajęcia  zajęcia  religia  matematyka  historia  j. polski  chemia  historia
 4.  religia  j. angielski  zajęcia  j. polski  wf  godz. wych.  fizyka  matematyka
 5.  j. angielski  informatyka  zajęcia  wf  j. polski  religia  religia  edb
 6.        godz. wych.  informatyka  j. angielski  godz. wych.  religia  
 7.        religia  godz. wych.  wf   j. niemiecki  informatyka
 8.                
 Środa
 1.  j. angielski  zajęcia informatyka  wf  j. polski  zaj. dodatkowe  -----  wdż
 2.  zajęcia  zajęcia  wf  przyroda  religia  plastyka  j. angielski  j. polski
 3.  religia  religia  zajęcia  matematyka  plastyka  biologia  biologia  j. polski
 4.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  j. polski  matematyka  wf  j. polski  j. angielski  
 5.  zaj. dodatkowe  zaj. dodatkowe  zaj. dodatkowe  muzyka  technika  wf  wf  matematyka
 6.          muzyka  j. polski  muzyka  wf
 7.          wf  muzyka    j. niemiecki
Czwartek
 1.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  technika  historia  matematyka  j. polski  historia
 2.  zajęcia  zajęcia  religia  j. polski  geografia  historia  wf  wf
 3.  zajęcia  j. angielski  zajęcia  matematyka  j. polski  informatyka  historia  geografia
 4.  wf  wf  zajęcia  informatyka  j. angielski  geografia  matematyka  j. polski
 5.  zajęcia  zajęcia  wf  j. angielski  matematyka  j. polski  geografia  fizyka
 6.              fizyka  j. angielski
 7.              j. niemiecki  godz. wych.
 8.              zaj. dodatkowe  zaj. dodatkowe
Piątek
 1.  wf  wf  zajęcia  j. polski  matematyka  j. angielski  historia  chemia
 2.  zajęcia  zajęcia  j. angielski  przyroda  j. polski  wf  matematyka  wos
 3.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  j. angielski  wf  j. polski  chemia  matematyka
 4.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  wf  religia  matematyka  j. polski  j. angielski
 5.              j. angielski  j. polski
 6.              wf  wf
 7.              wf  wf

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski