Plan lekcji

od 01.09.2022 r.

Lp. I II III IV V VI VII VIII
Poniedziałek
 1. zajęcia zajęcia zajęcia matematyka wf j. angielski
chemia j. polski
 2. zajęcia j. angielski zajęcia przyroda j. polski wf wf matematyka
 3. zajęcia zajęcia wf historia religia godz. z wych. matematyka historia
 4. wf wf zajęcia j. polski historia matematyka j. angielski religia
 5.   religia zajęcia wf matematyka j. polski j. niemiecki biologia
 6.       godz. z wych. godz. z wych. religia j. polski j. niemiecki
 7.         wdż wdż religia wf
Wtorek
 1. zajęcia zajęcia zajęcia informatyka j. angielski historia biologia fizyka
 2. wf wf informatyka technika matematyka biologia fizyka j. angielski
 3. zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski historia informatyka geografia edb
 4. j. angielski zajęcia zajęcia matematyka j. polski j. polski informatyka wos
 5. zajęcia zajęcia zaj. wyr j. polski zaj. psych. j. angielski matematyka j.polski
 6.             j. polski matematyka
 7.             j. polski godz. z wych.
 8.             godz. z wych. wf
Środa
 1. zaj. dodatkowe zajęcia zajęcia wdż plastyka ----- matematyka historia
 2. religia religia zajęcia matematyka j.polski wf wf chemia
 3. zajęcia zajęcia religia wf geografia matematyka historia j. polski
 4. zajęcia zajęcia zajęcia religia wf j. polski j. niemiecki matematyka
 5. wf wf zajęcia j. polski j. angielski muzyka muzyka j. niemiecki
 6.       muzyka informatyka zaj. dodatkowe biologia wf
 7.       zaj. wyr. muzyka zaj. wyr. wdż wdż
Czwartek
 1. zajęcia zaj. wyr. zaj. dodatkowe j. angielski biologia wf wf fizyka
 2. j. angielski zajęcia religia matematyka technika j. polski fizyka geografia
 3. religia zajęcia j. angielski plastyka j. polski geografia j. polski matematyka
 4. zajęcia zajęcia zajęcia j. polski matematyka plastyka plastyka j. polski
 5. zajęcia zaj. dodatkowe zajęcia zaj. dodatkowe wf matematyka historia j. angielski
 6.       wf j. angielski   geografia informatyka
 7.       wf zaj. dodatkowe   j. angielski zaj. wyr.
Piątek
 1. zajęcia j. angielski zajęcia przyroda matematyka wf wf wos
 2. zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski religia matematyka chemia wf
 3. zajęcia zajęcia j. angielski religia wf j. polski matematyka chemia
 4. zajęcia zajęcia zajęcia j. polski j. polski religia religia j. angielski
 5.           historia j. angielski religia
 6.           j. angielski j. polski j. polski
 7.           technika zaj. dodatkowe zaj. dodatkowe

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski