Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Plan lekcji

od 01.09.2021 r.

Lp. I II III IV V VI VII VIII
Poniedziałek
 1.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  j. polski  wf  wf  matematyka  j. angielski
 2.  religia  zajęcia  zajęcia  j. angielski  matematyka  j. angielski  j. polski  wf
 3.  zajęcia  religia  zajęcia  przyroda   j. angielski  j. polski  chemia  j. niemiecki
 4.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  religia  j. polski  matematyka  j. niemiecki  chemia
 5.  zajęcia  z. dodatkowe  j. angielski  matematyka  z. dodatkowe  z. dodatkowe  wf  religia
 6.               j. angielski  j. polski
 7.              wdż  wdż
Wtorek
 1.  wf  zajęcia  z. dodatkowe   j. angielski  ---  ---  matematyka  historia
 2.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  historia  biologia   j. angielski  wf  fizyka
 3.  zajęcia  j. angielski  zajęcia  plastyka  matematyka  biologia  j. polski  edb
 4.   j. angielski  z. komputer.  zajęcia  j. polski  j. polski  historia  biologia  matematyka
 5.  z. dodatkowe  wf  wf  matematyka  plastyka  plastyka  historia  j. polski
 6.        wf  historia  j. polski  fizyka  gddw
 7.        informatyka  wf  wf  z. dodatkowe  z. dodatkowe
Środa
 1.  ---  z. dodatkowe  z. komputer.  matematyka  wdż  wdż  j. polski  j. polski
 2.  wf  zajęcia  zajęcia  j. polski  j. polski  matematyka  geografia  wos
 3.  zajęcia  religia  zajęcia  j. angielski  geografia  j. polski  j. niemiecki  matematyka
 4.  zajęcia  zajęcia  religia  wf   j. angielski  geografia  matematyka  j. niemiecki
 5.  z. komputer.  wf  wf  muzyka  godz. wych.  j. angielski  historia  chemia
 6.        religia  wf wf  muzyka  j. angielski
 7.        technika  muzyka muzyka   j. angielski  wf
Czwartek
 1.  zajęcia  zajęcia  z. dodatkowe  z. dodatkowe  matematyka  historia  biologia  j. angielski
 2.  j. angielski  religia  religia  wf  j. polski  matematyka  j. polski  geografia
 3.  religia   j. angielski  zajęcia  j. polski  informatyka  j. polski  chemia  fizyka
 4.  zajęcia  zajęcia  j. angielski  przyroda  wf  wf  religia  matematyka
 5.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  wdż.  religia  religia  plastyka  wos
 6.              fizyka  wf
 7.              informatyka  wf
 8.              wf informatyka
Piątek
 1.  zajęcia  wf  wf  matematyka  technika  technika   j. angielski  z. dodatkowe
 2.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  przyroda  j. angielski  j. polski  matematyka  historia
 3.  zajęcia  zajęcia  zajęcia   j. angielski  matematyka  godz. wych.  wf  biologia
 4.  wf  zajęcia  zajęcia  j. polski  religia  matematyka  geografia  j. polski
 5.          historia  informatyka  religia  j. polski
 6.          j. polski  religia  j. polski  matematyka
 7.              godz. wych.  religia