Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Plan lekcji

od 22.03.2021 r.

Lp. I II III IV V VI VII VIII
Poniedziałek
1. zajęcia wf wf j. polski j. angielski j. polski matematyka wos
2. zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski j. polski religia geografia j. polski
3. zajęcia religia religia przyroda historia j. angielski j. polski j. niemiecki
4. zajęcia zajęcia zajęcia religia matematyka historia j. niemiecki geografia
5.   zaj. komputer.   wf wf matematyka religia fizyka
6.             fizyka informatyka
7.             wf edb
Wtorek
1. zajęcia --- zajęcia koło j. polski --- wdż matematyka j. angielski
2. zajęcia j. angielski zaj. komputer. wf wf j. polski j. polski matematyka
3. zajęcia zajęcia zajęcia j. angielski j. polski matematyka biologia wf
4. zajęcia zajęcia zajęcia j. polski j. angielski informatyka chemia historia
5. zajęcia zajęcia zajęcia matematyka godz. wych. wf j. angielski biologia
6.           koło przyroda informatyka j. polski
7.             wdż  
Środa
1. --- zajęcia zajęcia religia informatyka wf historia j. polski
2. zajęcia religia zajęcia plastyka plastyka j. polski chemia matematyka
3. zajęcia wf wf j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki chemia
4. zajęcia zajęcia zajęcia przyroda j. polski plastyka j. angielski j. niemiecki
5. j. angielski zajęcia zajęcia matematyka biologia religia wf fizyka
6.       wf wf   fizyka religia
7.       informatyka religia   j. polski wf
Czwartek
1. j. angielski --- zajęcia technika technika matematyka wf wos
2. religia zajęcia zajęcia historia geografia wf matematyka j. angielski
3. zajęcia zajęcia j. angielski religia religia j. polski geografia matematyka
4. zajęcia religia zajęcia matematyka historia geografia j. polski wf
5. zajęcia zajęcia religia j. polski matematyka historia muzyka chemia
6.       --- j. polski muzyka biologia j. polski
7.       muzyka muzyka godz. wych. j. angielski godz. wych.
Piątek
1. zaj. komputer. wf wf godz. wych. matematyka technika historia j. angielski
2. zajęcia zajęcia j. angielski wf wf biologia matematyka religia
3. religia zajęcia zajęcia j. polski j. angielski j. polski plastyka matematyka
4. zajęcia zajęcia zajęcia matematyka j. polski j. angielski religia historia
5.           matematyka j. angielski wf
6.           wf j. polski j. polski
7.             wf zaj. dodatkowe