Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Plan lekcji

od 17.05.2021 r.

Lp. I II III IV V VI VII VIII
Poniedziałek
 1.  zajęcia  wf  wf  j. polski  j. angielski  j. polski  matematyka  wos
 2.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  j. angielski  j. polski  religia  geografia   j. polski
 3.  zajęcia  religia  religia  przyroda  historia  j. angielski  j. polski  j. niemiecki
 4.  j. angielski  zajęcia  zajęcia  religia  matematyka  historia  j. niemiecki  geografia
 5.    zaj. komputer.    wf  wf  matematyka  religia  fizyka
 6.              fizyka  informatyka
 7.              wf  edb
Wtorek
 1.   zajęcia  ---  zajęcia  koło j. polski  ---  wdż  matematyka  j. angielski
 2.  zajęcia  j. angielski  zaj. komputer.  wf  wf  j. polski  j. polski  matematyka
 3.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  j. angielski  j. polski  matematyka  biologia  wf
 4.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  j. polski  j. angielski  informatyka  chemia  historia
 5.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  matematyka  godz. wych.  wf  j. angielski  biologia
 6.            koło przyroda  informatyka  j. polski
 7.              wdż  
Środa
 1.  ---  j. angielski  zajęcia  ---  informatyka  wf  historia  j. polski
 2.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  plastyka  plastyka  j. polski  chemia  matematyka
 3.  zajęcia  wf  wf  j. polski  matematyka  j. angielski  j. niemiecki  chemia
 4.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  przyroda  j. polski  plastyka  j. angielski  j. niemiecki
 5.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  matematyka  biologia  religia  wf  fizyka
 6.        wf  wf    fizyka  religia
 7.        informatyka  religia    j. polski  wf
Czwartek
 1.  ---  ---  zajęcia  technika  technika  matematyka  wf  wos
 2.  religia  zajęcia  zajęcia  historia  geografia  wf  matematyka  j. angielski
 3.  zajęcia  zajęcia  j. angielski  religia  religia  j. polski  geografia  matematyka
 4.  j. angielski  religia  zajęcia  matematyka  historia  geografia  j. polski  wf
 5.  zajęcia  zajęcia  religia  j. polski  matematyka  historia  muzyka  chemia
 6.        j. angielski  j. polski  muzyka  biologia  j. polski
 7.        muzyka  muzyka  godz. wych.  godz. wych.  godz. wych.
Piątek
 1.  zaj. komputer.  wf  wf  godz. wych.  matematyka  technika  historia  j. angielski
 2.  zajęcia  zajęcia  j. angielski  wf  wf  biologia  matematyka  religia
 3.  religia  zajęcia  zajęcia  j. polski  j. angielski  j. polski  plastyka  matematyka
 4.  zajęcia  zajęcia  zajęcia  matematyka  j. polski  j. angielski  religia  historia
 5.             matematyka  j. angielski  wf
 6.           wf   j. polski  j. polski
 7.              wf  zaj. dodatkowe