W skład Rady Rodziców naszej szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.

Rada Rodziców czynnie i efektywnie uczestniczy w życiu Szkoły, działając w oparciu o uchwalony przez siebie  regulamin. 

 

Zarząd Rady Rodziców:

 

Beata Sobańska- przewodnicząca

Mirosław Armacki- zastępca przewodniczacej

Natalia Laskowska- sekretarz

Magdalena Wichrowska- skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Chumańska

Natalia Laskowska

Dagmara Wysocka

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski