REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK 2023/2024!!!

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

AKTUALNOŚCI

Uczniowie klasy 8 rozpoczęli innowację "Nauka przedmiotów ścisłych przez zabawę". Uczniowie wykonali matematyczną manufakturę z figur geometrycznych, pracę plastyczną nazywania związków chemicznych i doświadczenia chemiczne.
21 marca w naszej szkole, uroczyście powitaliśmy Panią Wiosnę. Tego dnia, nasi uczniowie, nie mieli tradycyjnych zajęć lekcyjnych. W zamian, poproszeni zostali, o wykonanie przeróżnych zadań. Przebrani w kolorowe, prześliczne
21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, którego celem jest uświadomienie, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji, akceptacji i miłości.
Uczniowie klasy 6 w ramach projektu z języka angielskiego oraz kółka teatralnego, zorganizowali dzień św. Patryka. Nie zabrało gazetki tematycznej z ciekawostkami na temat tego święta oraz informacji o samym
We wtorek 14 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu odbył się finał Powiatowego Konkursu Fizyko-Chemiczny „Molekuła” pod honorowym patronatem burmistrza Brześcia Kujawskiego Tomasza Chymkowskiego oraz
Uczniowie klasy 4 przygotowali grę edukacyjną, mającą na celu utrwalanie świeżo poznanego słownictwa. Na przygotowanych planszach uczniowie narysowali czynności, a po wymówieniu czynności po angielsku, należało pacnąć właściwy obrazek wcześniej

Created by Lukas Jasinski