17/11/22
Dzień innowacji z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień innowacji 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski