Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Dzień innowacji 

Dzień innowacji z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/11/22