09/06/23

Realizacja innowacji metodycznej z języka niemieckiego w roku szkolnym 2022/2023 pt. "Aktives und kreatives Deutschlernen. Szybka akcja - wizualizacja!" przez uczniów klasy VII i VIII.

 

Innowacja metodyczna z języka niemieckiego

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski