12/12/23
Dnia 12 grudnia 2023 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie obchodziła wyjątkowy jubileusz 60-lecie istnienia. To znaczące wydarzenie zgromadziło społeczność szkolną, absolwentów oraz zaproszonych gości, tworząc wyjątkową atmosferę, nasyconą wspomnieniami i dumnym spojrzeniem w przyszłość.
Historia naszej placówki oświatowej jest nie tylko opowieścią o licznych latach pracy, ale przede wszystkim o pasji, zaangażowaniu i nieustającej trosce o rozwój edukacyjny młodego pokolenia. Publiczna Szkoła Podstawowa im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie od lat pełni funkcję nie tylko miejsca nauki, ale i centrum kształtującego charakter społeczności lokalnej.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia, podczas którego dyrektor szkoły podziękowała wszystkim obecnym za ich wkład w rozwój placówki. Następnie przyszedł czas na wspomnienia i wzruszające retrospekcje, dzięki którym obecni mogli przenieść się w czasie i podzielić się wspólnymi doświadczeniami.
Podczas tego wyjątkowego dnia nie zabrakło również występów artystycznych uczniów, prezentacji multimedialnej ukazującej historię szkoły oraz wystawy fotograficznej, na której można było podziwiać unikalne fotografie dokumentujące 60 lat istnienia naszej placówki. Rozbrzmiewały także życzenia i gratulacje, składane przez przedstawicieli lokalnych władz, instytucji edukacyjnych oraz zasłużonych dla szkoły osób. Atmosfera była napełniona radością, dumą i wzruszeniem, podkreślając, jak istotną rolę nasza placówka odgrywa w społeczności Sarnowa i gminy Lubraniec. - Ł. Jasiński

 

Jubileusz 60-lecie istnienia szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski