Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Nauczanie hybrydowe w klasach IV-VIII
 
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN od poniedziałku (17 maja 2021 r.) klasy IV-VIII rozpoczynają naukę hybrydową (zajęcia naprzemiennie w szkole i zdalnie). Harmonogram przedstawią wychowawcy klas.
 
Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
 
CKE, MEiN oraz GIS przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa.                                                              WYTYCZNE
 
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.                                                                                                                                                                                                                                    WYTYCZNE