Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Przerwa świąteczna.

 

Już niebawem przerwa świąteczna. Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach 01. 04. 21 r. - 06. 04. 21 r. nie odbywają się zajęcia edukacyjne.

 

Czasowy powrót do nauki zdalnej uczniów kl. I-III.

 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca klasy I-III przechodzą na naukę zdalną. Nauka w tym trybie jest przewidziana do 11 kwietnia i będzie realizowana przez wszystkich uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Otwarcie oddziałów przedszkolnych
 
Informujemy, że zgodnie z komunikatem MEiN od poniedziałku (19 kwietnia 2021 r.) zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W związku z powyższym również nasze oddziały przedszkolne wracają do pracy stacjonarnej.