Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Powrót do nauki stacjonarnej kl. I-III

W związku z powrotem od 18.01.2021r. dzieci kl. I-III do nauki stacjonarnej, przedstawiamy wytyczne MEiN i MZ i GIS. https://www.gov.pl/.../wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

18/01/14