20/03/21

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca klasy I-III przechodzą na naukę zdalną. Nauka w tym trybie jest przewidziana do 11 kwietnia i będzie realizowana przez wszystkich uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

 

Powrót kl. I-III do nauki zdalnej

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski