23/10/22

Celem akcji była :

  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • integracja środowiska szkolnego;
  • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe
  • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Po wcześniejszych przygotowaniach, w poniedziałek 24 października 2022 r. rozpoczęto bicie rekordu w czytaniu na przerwie. W akcji wzięła udział cała społeczność szkoły. Najmłodszym uczniom (nie umiejącym samodzielnie czytać) głośno czytali wychowawcy. Czytano więc w klasach, na korytarzu, na sali gimnastycznej.

CZYTANO WSZĘDZIE!

Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji czytania na przerwie. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie” i będzie nas czytających jeszcze więcej.

Koordynatorem akcji był p. Łukasz Jasiński

 

#przerwanaczytanie

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski