04/09/23

Nauczyciel to ktoś, kto powie ci rzeczy, których nie chcesz słuchać. Pokaże w tobie obszary, których nie chcesz dostrzec, abyś mógł stać się tym, kim zawsze chciałeś być.”

Tom Landry

 

Dnia 04 września odbyła się akademia rozpoczynająca nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Jażdżewska powitała serdecznie zgromadzonych i skierowała ciepłe słowa do uczniów rozpoczynających edukację w naszej szkole. Przedstawiła nowych nauczycieli oraz  wychowawców klas poszczególnych klas. Głos zabrały również pani Agnieszka Skalska- Krawczyk dyrektor CUW oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Sobańska życząc uczniom wielu sukcesów na polu edukacyjnym.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski