11/10/22
12 października 2022 roku był szczególnym dniem w życiu najmłodszych uczniów naszej szkoły. W obecności rodziców, pani dyrektor, nauczycieli, zaproszonych gości, uczniów klas starszych oraz przedszkolaków pierwszoklasiści zdali swój egzamin, wykazując się wspaniałą recytacją oraz śpiewem. Wszyscy pierwszoklasiści wywiązali się z postawionych przed nimi zadań, po czym złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekli dbać o dobre imię szkoły i swojej Ojczyzny, przestrzegać porządku, szanować rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanki. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było pasowanie na ucznia. Pani dyrektor Elżbieta Jażdżewska dokonała uroczystego pasowania na ucznia naszej szkoły dotykając ołówkiem ramion dzieci. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty ufundowane przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz wychowawcę. Po części oficjalnej dzieci wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udali się do klasy na słodki poczęstunek. Chwile te pozostaną na długo w pamięci całej społeczności szkolnej. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej wspaniałej uroczystości.
A oto nasi pierwszoklasiści:
Szymon Klonowski, Lena Majchrzak, Michał Mikołajczak, Magdalena Okoniewska, Filip Śmietański, Hanna Romińska, Jan Kosmalski, Zuzanna Mularska. Wychowawca: mgr Magdalena Wichrowska

 

Ślubuję uroczyście….

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski