Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Śniadanie

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dlatego, uczniowie klasy I w dniu 28.10.2022r. przystąpili do działań kulinarnych, których efektem była sałatka warzywna. Było to śniadanie, które dało wszystkim szczególną energię do nauki i zabawy. W wyniku powyższych zajęć każde dziecko dowiedziało się jak ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku oraz przypomniało sobie zasady kulturalnego zachowania przy stole.

 

04/11/22