Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Wizyta ratownika medycznego w naszej szkole

Uczniowie klas młodszych ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

27/10/22