Created by Lukas Jasinski

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. st. sierż. F. Rybickiego 
w Sarnowie

Zajęcia z pierwszej pomocy

Uczniowie klas starszych ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

27/10/22