27/10/22

Uczniowie klas starszych ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Zajęcia z pierwszej pomocy

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski