09/11/22
W naszej szkole odbywają się zajęcia z zakresu wychowania patriotycznego, które rozwijają tożsamość narodową uczniów, szerzą ideę patriotyzmu i przywiązania do „Małej Ojczyzny’’
8 listopada uczniowie klasy VIII, VII i III pod opieką pani Elżbiety Jażdżewskiej i Mirosławy Szczepaniak odwiedzili miejsca pamięci narodowej związanej z historią naszego regionu.
Na cmentarzu lubranieckim zapalili znicze na grobie Nieznanych Żołnierzy Państwa Polskiego. Następnie udali się na cmentarz żydowski położony na niewielkim wzniesieniu, zwanym przez mieszkańców Brzeziną. Poznali historię lubranieckich Żydów, po raz pierwszy mieli okazję obejrzeć wzniesione lapidarium w formie ściany płaczu, do budowy której wykorzystano fragmenty odnalezionych macew. Obok ustawionego pomnika z napisem: "Pamięci Żydów spoczywających na tym cmentarzu” zapalili symboliczne znicze.

 

Zajęcia z zakresu wychowania patriotycznego

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski